Mutlu çocuk yetiştirmenin sırrı nedir?

Çocuğunuz için sizinleyim…

Çocuğunuz için sizinleyim…

Erken alınan profesyonel destek çocuğunuzu mutlu yarınlara bugünden hazırlar.

Ankara Çocuk ve Ergen Psikiyatristi - Psikoterapisti

Çocuğunuzun ruh sağlığı ile ilgili endişeleriniz mi var?

01.
2004-2011 yıllarında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde aldığım Tıp eğitimi sonrasında 2012 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Anabilim Dalında Tıpta uzmanlık eğitimime başladım.
02.
Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB), son dönemlerde oldukça tartışılan ve araştırılan bir konu olmasının yanı sıra birçok çocuk ve ergenin yaşamını olumsuz yönde etkilemeye devam etmektedir.
03.
Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB), yaşamın ilk üç yılında semptomlarının ortaya çıktığı gelişimsel bir bozukluktur. Otizmli çocukların çoğu dış görünüş olarak diğer çocuklara benzer ama diğer çocukların davranışlarından farklı hissettiren bazı davranışları olabilir.
04.
Çocuklarda öğrenme güçlüğü, çocuğunun beyninde bilgi gönderme, alma ve işleme yeteneğini olumsuz yönde etkileyen nörolojik bir durumdur.
05.

Anksiyete bozukluğunun temel özelliği, hastaların günlük yaşamda karşılaştıkları olaylarla ilgili aşırı endişeli olmaları ve bu endişenin onlarıon günlük hayatlarını etkilemesidir. 

06.

Birçok çocuğun aklında zaman zaman onları rahatsız eden düşünceler dolanır durur. Bu düşünceler onlara mantıklı gelmese bile… Örneğin, en sevdikleri giysiyi giymedikleri takdirde şanssız bir gün geçireceklerinden endişe duyarlar.

07.
Tik; insanların kontrolünü sağlayamadığı, ani ve düzensiz bir biçimde tekrar eden, kompleks şekilde ya da daha basit hareket veya seslerden oluşur. Tik sahibi insanlar bu hareketleri yapma ihtiyacı duymaktadır.
08.
Depresyon sadece yetişkinlerin karşı karşıya kalacağı bir durum olmadığından çocuklarda depresyon olgusu yaygın bir şekilde ortaya çıkar. Olumsuz duyguların baş göstermesi ve çocukların psikolojik olarak kendilerini huzursuz hissetmeleri çocuklarda depresyonun genel tanımıdır
09.

Teknolojinin gelişimi ile beraber artık çoğu işlemimizi internet sayesinde halledebiliyoruz. Hem işlem kolaylığı hem de pratikliğinden dolayı interneti tercih ediyoruz. Peki çocuklarımız ne yapıyor? 

10.
Hepimizin düzgün konuşmadığı veya dilimiz dönmediği zamanlar olur. Söylediklerimize “hmm” veya “a-hah” gibi eklemeler yaparız. Ya da bir sesi veya bir kelimeyi birden fazla tekrar ettiğimiz olur.
11.
Çocuklar büyürken birçok evreden geçer ve evreler sonucunda gelişirler. Gelişimin en önemli evrelerinden biri de çocuğun tuvalet eğitimine almaya başladığı zamandır. Ancak tuvalet eğitimi kısa sürede verilen bir eğitim değildir. Çocuğun bu eğitime hazır olması gerekir.
12.
Bazen çocuklar okula gitmek, ödev yapmak veya proje hazırlamak istemez. Bu gayet doğal bir durum olsa da durumun sürekli hale gelmesi, çocukta gelişen okul fobisinden kaynaklanabilir ve bu durum özel bir tedavi süreci gerektirebilir.
13.
Okuldaki sınav gününde gergin, tir tir titreyen ve mide bulantısından şikayet eden bir çocuk mu gördünüz? Aslında sizin gördüğünüz şey “sınav kaygısı”. Birçok nedenden kaynaklanan ve birçok olumsuz sonucu olan bu kaygı, ne yazık ki birçok çocuğu esir almış durumda.
14.
Çocukların ve gençlerin iyi bir gelişim gösterebilmesi için uyku, vazgeçilmez bir unsurdur. Uyku sırasında yaşanan uyku sorunları veya uykusuzluk çocukların okuldaki, ders dışı etkinliklerdeki ve sosyal ilişkilerindeki performansı üzerinde olumsuz etkilere sahiptir.
15.
Beslenme, bebeklerin ve küçük çocukların günlük yaşamının önemli bir parçasıdır. Ebeveynlerin yaklaşık %25 ila %40’ı başta kolik, kusma, yavaş beslenme ve yemek yemeyi reddetme olmak üzere çocuklarının beslenme sorunları ile karşı karşıya olduklarını belirtmektedir.
16.
Psikopatolojinin tarihi boyunca, cinsel kimlik ve cinsel yönelim kavramları üzerine birçok araştırma yapılmıştır. Elde edilen araştırma sonuçları ile bugün, bu kavramlar daha net bir hale gelmiş ve diğer akademik tartışmaların ve çalışmaların önü açılmıştır.
17.
İletişim dediğimiz şey, bir duygunun veya bir düşüncenin karşı tarafa doğru ve sağlıklı bir şekilde aktarılmasıdır. İşte bundan dolayı, anne babaların çocuklarıyla açık ve etkili iletişim kurabilmeleri oldukça önemlidir.
18.
Yapılan araştırmalar sonucu, okul çağındaki çocukların birçoğunun arkadaşları tarafından ayda en az iki kez akran zorbalığına uğradığı ortaya konmuştur. Uzmanlar bu davranış bozukluğunun, hem zorbalığı yapan kişi hem de zorbalığa maruz kalan kişide büyük etkilere yol açacağını belirtmektedir.
19.
Tıpta enürezis olarak adlandırılan idrar kaçırma rahatsızlığı, halk dilinde alt ıslatma olarak da bilinir. Hem gündüz hem de gece görülebilen enürezis, birçok yaşta gözlemlenen bir rahatsızlıktır.
20.
Bazı çocuklar, kakalarını günlerce tutabilirken bazıları ise “enkoprezis” adı verilen ve halk dilinde kaka kaçırma olarak bilinen durum ile karşı karşıya kalırlar. Bu durumda çocuğun tuvalet alışkanlıklarını bir süre gözlemlemek ve ardından rahatsızlığın tedavisi için adım atmak oldukça önem arz eder.
21.
Son beş yılda yapılan araştırmalar, boşanmış ebeveynlerin ne yazık ki %75’inden fazlasının, bu konuyu çocukları ile toplam on dakikadan az konuştuğunu ortaya koymuştur.
22.
Çocuklarda gelişim, birçok unsurdan oluşan (sosyal, duygusal, dil ve bilişsel olarak büyüme ve gelişme) genellikle beş aşama altında incelenir. Bu aşamaların her birinde, çocuklar farklı süreçlerden geçer ve bu gelişim süreçlerine uygun davranışlar sergiler.
23.
Hiç kimse, sinirli bir ruh haline bürünmekten yana olmasa da aslında hepimiz zaman zaman bu duyguyu en uç noktasına kadar yaşarız. Birçok yetişkinin öfkesini kontrol edemediğini göz önüne aldığımızda, öfkenin çocukları da etkisi altına aldığını görmek şaşırtıcı değildir.
24.

Çocuğunuzla cinsellik hakkında konuşmak için asla erken değildir. Çocuğunuzun küçüklüğünden itibaren cinsellik ve bedenler hakkında konuşmak, çocuğunuzun cinselliğin yaşamın sağlıklı bir unsurunu olduğunu anlamasına yardımcı olabilir

25.

Dürtü kontrol bozuklukları, insanların direnmesi zor veya imkansız olan dürtülere sahip olduğu durumlardır. Bu bozukluklar, duygusal tepkilerden meydana gelmekle beraber kimi zaman tehlikeli durumlara da yol açabilir.

26.

Dünyada her 50 kişiden birini etkileyen bipolar affektif bozukluk, kişinin duygudurumunda yükselmelere ve çöküşlere neden olmakla beraber sürekli dalgalanmalar olarak kendisini gösterir.

27.

Korku, dünyadaki herkesin yaşadığı yedi evrensel duygudan biridir. Korku, fiziksel, duygusal veya psikolojik, gerçek veya hayali zarar tehdidiyle ortaya çıkar

28.

Ergenlik, çoklu fiziksel değişimlerin olduğu bir dönem olmanın yanı sıra, aynı zamanda önemli bir duygusal ve sosyal değişim zamanıdır. Önce duygusal beyin veya “limbik sistem” gelişir ve en son olarak “neokorteks” olarak adlandırılan düşünen beyin gelişir.

29.

İnsanlar genellikle kendine zarar verme davranışlarını bir sır olarak tutarlar. Vücutlarındaki izleri örtmek için giysiler giyerler ve sosyal ortamlara dahil olmazlar Bununla birlikte, kendine zarar verme dürtüsü yaygın olmakla beraber, destek alındığı takdirde bu dürtünün üstesinden gelmek mümkündür.

30.

Birden fazla çocuğu olan her ebeveyn, kardeş yetiştirme konusunda büyük hayaller kurar. Çocuklarının kıyafetlerini ve oyuncaklarını paylaştığını, tatil fotoğraflarında kardeşiyle uyumlu kıyafetler giydiğini ve oyun alanında zorbalara karşı birbirlerini savunduğunu hayal ederiz.

31.

 Evlat edinme, bir yetişkinin bir çocuğun ebeveynlik sorumluluğunu yasal ve kalıcı olarak üstlenmesi ve aynı zamanda çocuğun biyolojik ebeveyn(ler)inin veya yasal vasi(ler)inin hak ve sorumluluklarının sona erdirilmesi sürecidir.

32.

Tüm küçük çocuklar zaman zaman dürtüsel veya meydan okuyan davranışlar sergiler. Bazen bu durum, normal bir duygusal tepkinin doğal bir parçasıdır. Ancak bu davranışlar aşırı ve kalıcı bir hale gelmeye başladıysa veya normal gelişim düzeyleri normlarının dışında ise, çocukta bir davranış bozukluğu olduğunun belirtisi olabilir.

Kliniğimizde kullandığımız terapi yöntemleri

— 01
Oyun terapisi, çocukların kendi duygularını işleyememeleri veya sorunlarını ebeveynlerine veya diğer büyüklerine açamamalarından dolayı oluşturulmuş bir terapi türüdür.
— 02
Bilişsel davranışçı terapi (BDT), küçük çocuklar ve gençler de dahil olmak üzere her yaştaki danışana yardımcı olabilecek bir tür konuşma terapisidir.
— 03
Kabul ve Adanmışlık Terapisi (ACT); depresyon, anksiyete, OKB, kronik ağrı ve madde kullanımı gibi çeşitli psikolojik ve tıbbi durumlarla mücadele eden gençler ve yetişkinler için uygulanan bir davranış tedavisidir.
— 04

Çocuklar için mevcut Farkındalık programları, Massachusetts Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Jon Kabat-Zinn’in çalışmasına dayanmaktadır.

— 05
Şema terapisi, bilişsel davranışçı terapi ile Gestalt ve deneyimsel terapilerden öğeleri bir araya getiren, bütünleştirici bir yaklaşımdır.
— 06

Psikoterapi, psikolojik acıları veya semptomları hafifletmeye yardımcı olmak için tasarlanmış bir tedavi yöntemidir.

— 07
Sosyal beceri eğitimi (SBE), zihinsel bozukluğu veya gelişimsel yetersizliği olan kişilerde sosyal becerileri geliştirmek için kullanılan bir tür davranışçı terapidir.
— 08
Aile temelli terapiler, hem çocuğun hem de ailenin sürece dahil olduğu terapilerdir. Farklı psikolojik rahatsızlıklar için farklı terapi yöntemleri geliştirilmiştir.
— 09
Bireysel destekleyici psikoterapi, bir terapistin, herhangi bir yöntem seçerek danışanların duygusal sıkıntıları ve yaşamdaki sorunları ile baş etmelerine yardımcı olma girişimidir.

Kliniğimizde kullandığımız psikolojik testler

— 01
Bir çocuğun zeka geriliği olup olmadığını ölçmek veya üstün zekalı olup olmadığını ortaya çıkarmak için çocuğa bir dizi psikolojik test arasında uygulanacaktır.
— 02
Fizyolojik ve psikolojik gelişim, çocukluk döneminin en önemli süreçlerinden biridir. Bundan dolayı bu süreçlerin başarılı bir şekilde tamamlanması oldukça önemlidir.
— 03
AGTE gelişim testi, 0-6 yaş arasındaki bebek ve çocuklar için uygulanan ve bu çocukların gelişimsel açıdan değerlendirilebilmesini sağlayan bir testtir.
— 04
Altı yaşına kadar gelişimsel sorunları olan küçük çocukları belirlemek için 1967’de tanıtılan Denver Gelişimsel Tarama Testi, 1992 yılında iyileştirmeler yapılarak son halini almıştır.
— 05
Peabody resim-kelime eşleme testi, 2,5-18 yaş arasındaki çocukların dil gelişimini ve kelime bilgisini ölçmektir.
— 06
Stanford Binet testi, zekayı beş bilişsel yetenek faktörü aracılığıyla ölçer. Bu beş faktör, akıcı akıl yürütme, bilgiyi işleme, niceliksel akıl yürütme, görsel-uzaysal algılama ve çalışma belleğini kapsar.
— 07
Pek çok ebeveyn farkında olmasa da aslında bir çocuğun okula gitmeyi hazır olup olmadığını belirlemek oldukça önemlidir.
— 08
Özgül öğrenme güçlüğü, öğrencinin dinleme, düşünme, konuşma, yazma, heceleme veya matematiksel hesaplamalar yapma becerisini engelleyen bir bozukluktur.
— 09

Özellikle prematüre ve riskli bebeklerin gelişim takibi için büyük önem taşıyan Bayley Testi, bebeklerin zihinsel ve motor gelişimlerinin takip edilmesini sağlıyor.

Uzman Dr. Bilge Merve Kalaycı

Çocuk ve Ergen Psikiyatristi & Psikoterapisti
Ankara Çocuk ve Ergen Psikiyatristi

Hakkımda

2004-2011 yıllarında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde aldığım Tıp Eğitimi sonrasında 2016 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Anabilim Dalında Tıpta uzmanlık eğitimimi tamamladım.

– 2017-2020 yılları arasında Ankara Çocuk İzlem Merkezi Sorumlu Hekimliği görevini yürüttüm.

– Çok sayıda travma mağduru çocukla çalıştım ve cinsel istismar mağduru çocuklarla çalışacak meslek elemanlarının eğitiminde görev aldım.

– 2020 yılında mesleğimi daha uygun şartlarda yerine getirebilmek ve aldığım terapi eğitimlerini uygulayabilmek amacıyla devletteki görevimden ayrılarak özel sektöre geçiş yaptım.

– Lösante Çocuk ve Yetişkin Hastanesinde yaptığım çalışmaların ardından kendi muayenehanemi açarak hasta ve danışanlarımı kendi yerimde kabul etmeye başladım.

Ebeveyn Yorumları

Çocuklarıyla iletişim kurduğumuz ebeveynlerimizin yorumları

5/5
Sadece çocuk psikiyatristi değil aynı zamanda anne- baba psikiyatristi Bilge hanım. perişan bir halde Gittiğimiz klinikten sakinlemiş ayrıldık. Çocuğumuzun zorluklarını bize net bir şekilde anlatırken, onu etiketlemeden, anne baba olarak bizim duygularımızı anlayarak izlenecek yolu çok ayrıntılı şekilde anlattı, süreçte sorunlarımızın buyuk kismini çozume ulastırdık. Takiplerimiz devam ediyor. Bilge hanıma sonsuz teşekkürler. Tavsiye uzerine gittigimiz doktorumuzu çocuğunu emanet edecek hekim arayan herkese şiddetle tavsiye ediyoruz.
A.Y
5/5
Kızımın bir yetişkinle bu kadar iyi anlaşmasınadan ve randevularını iple cekmesinden çok memnunuz. Sınav kaygısı ve dikkat sorunları nedeniyle başvurmustuk Bilge hanıma. Takiplerimiz devam ediyor ve elde ettiğimiz kazanımlardan çok memnunuz.
G.K
5/5
Travma konusunda uzun yıllar çalıştığını araştırdıktan sonra Bilge hanıma ulaştık. Önceki tecrubeleri nedeniyle travma ve istismar konusundakı hakımıyetı bizi inanılmaz rahatlattı. Takiplerimiz halen devam ediyor. Çocuğumuzdaki değişimi görebiliyoruz. Çocuğumuzun tedavisi tamamlandıktan sonra da Bilge hanımla düzenli görüşmelere devam etmek istiyoruz.
H.L
5/5
Küçük çocuklarla nasıl güzel anlaşıyor görmenizi çok isterim. Oglumla Bilge hanımın goruşmelerine katılmak beni çok mutlu ediyor. Şikayetlerimiz nerdeyse tamamen duzeldi. Doktorumuza çok teşekkür ediyoruz.
F.A
Scroll to Top