Psikanalitik Yönelimli Psikoterapi

Psikoterapi, psikolojik acıları veya semptomları hafifletmeye yardımcı olmak için tasarlanmış bir tedavi yöntemidir. Günümüzde psikoterapiler çok sayıda teori ve yaklaşımdan meydana gelmektedir. Bununla birlikte, birçok uzman psikoterapide duygulara erişme ve onları keşfetme, zorlu düşünme kalıpları ve davranış değişikliği gibi temel bileşenlerin olduğuna inanır. Psikoterapi, bir ruh sağlığı uzmanıyla güvene dayalı bir ilişki bağlamında gerçekleşir ve bu terapi, hastanelerden özel kliniklere kadar birçok merkezde danışana sunulur. Aynı zamanda bir grup ortamında da gerçekleştirilebilir. Duygusal, bilişsel veya davranışsal sorunlarla karşılaşılan birçok kişi, çift veya aileler psikanalitik yönelimli psikoterapi sayesinde gelişim göstermiştir.

Psikanalitik psikoterapi, psikanaliz temelli bir terapi çeşididir. Psikanalitik psikoterapi, psikanalizin zenginliğinden ve derinliğinden yararlanan ampirik olarak doğrulanmış bir tedavidir. Psikanalizde haftada 1 ila 3 arasında değişen sıklıkta seans bulunur. Psikanalitik psikoterapi, danışanın yaşamının ve kişiliğinin temel sorunlarına odaklanır. Ayrıca bütünleşme, değişim ve büyüme amacıyla danışanın içsel yaşamı da araştırılır. Elde edilen bilgiler, terapist ve danışan arasındaki görüşmeler aracılığıyla sağlanır. Psikanalitik psikoterapi yaygın olarak uygulanmaktadır ve çok sayıda kişiyi çok çeşitli koşullarla tedavi etmede oldukça başarılı olmuştur.

Bazı araştırmacılar, psikanalitik yönelimli psikoterapi bir süreç olarak nitelendirir. Çünkü psikanalitik psikoterapi; kişinin hayatındaki gizli anlamlara, geçmiş deneyimlere dayanır. Bu tedavi yönteminde odak nokta, kişinin gelişiminde geçmişin etkisi ve bilinçdışı süreçlerin varlığının kabulüdür. Kısacası, psikanalitik psikoterapi gelişimsel öykülerine oldukça önem verir ve bu bilgilerle yola çıkar.

Psikanalitik Yönelimli Psikoterapinin İşlevi Nedir?

Psikanalitik psikoterapi, birçok psikolojik durumu tedavi etmek için kullanılabilir. Gelin şimdi psikanalitik psikoterapinin hangi alanlarda tercih edildiğine bir göz atalım.

 • Endişe
 • Depresyon
 • Travma
 • Kimlik sorunları
 • Özgüven problemleri
 • Psikosomatik bozukluklar
 • İlişki sorunları
 • Cinsel sorunlar

Psikanalitik Psikoterapinin Faydaları

Danışanların duygusal durumlarını tanımaları için teşvik eden psikanalitik psikoterapi, kişinin davranışlarını yönlendiren bilinçdışı faktörleri anlamasını sağlar. Bu süreçte danışana bir terapist eşlik eder ve her seans için ayrıntılı notlar tutar. Psikanalitik psikoterapi, kişinin yaşam kalitesini arttırken bir yandan da kişiye birçok avantaj sunar:

 • Psikanalitik psikoterapi, duygulara odaklanır ve bir danışanın yaşadığı tüm duyguları araştırır. Örneğin, danışanın nelerden kaçındığını inceler. İnsanlar genellikle rahatsız edici buldukları belirli duygu, düşünce ve durumlardan kaçınırlar. Danışanın nelerden kaçındığını anlamak, hem psikanaliste hem de danışana böyle bir kaçınmanın neden meydana geldiğini anlamasına yardımcı olabilir.
 • Psikanalitik psikoterapi, yinelenen temaları tanımlar. Bazı insanlar kendilerine zarar veren davranışlarının farkında olabilir ancak bu davranışların önüne geçemiyor olabilir. Bazı kişiler ise bu davranışların kendilerini nasıl etkilediklerinin farkında olmayabilir. Psikoterapi sayesinde tüm bu belirsizlikler ortaya çıkarılır ve konu üzerinde çalışır.
 • Psikanalitik psikoterapi, kişilerin geçmişte ne yaşadığını keşfeder. Diğer terapiler ile psikoterapinin arasındaki fark budur: birçok terapi yöntemi mevcut düşünce ve davranışların kişiyi nasıl etkilediğini araştırırken, psikoterapi geçmişi irdeler. Psikanalitik yaklaşım, insanların geçmişlerini keşfetmelerine ve bunun mevcut psikolojik durumlarını nasıl etkilediğini anlamalarına yardımcı olur. Danışanların, bulunduğu zamanı daha güzel bir şekilde yaşaması için geçmiş deneyimleri ile olan bağlarını koparmasını sağlar.
 • Kişilerarası ilişkileri araştırır. Terapi süreci boyunca, insanlar hem şimdiki hem de geçmişteki kişilerle olan ilişkilerini keşfeder ve değerlendirir.
 • Terapötik ilişkiyi vurgular. Psikanalitik terapi oldukça kişisel bir serüvendir. Terapist bu serüvende danışanın yanında olur ve psikanalist ile danışan arasında farklı bir bağ kurulur. Terapötik ilişki bir bakıma terapist ve danışan ittifak kurulduğu takdirde sağlıklı olur.
 • Psikanalitik psikoterapi, diğer terapilerin aksine danışana özgür bir alan sunar. Danışan; korkuları, fantezileri, arzuları ve rüyaları hakkında konuşmakta özgürdür.

 

Sosyal Beceri Eğitimi

Aile Temelli Terapiler

Bireysel Destekleyici Psikoterapi

Bilişsel Davranışçı Terapi

Kabul ve Adanmışlık Terapisi (ACT)

Bilinçli Farkındalık ile Stres Azaltma (MBSR)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top