Peabody Resim-Kelime Eşleme Testi

Peabody resim-kelime eşleme testi, 2,5-18 yaş arasındaki çocukların dil gelişimini ve kelime bilgisini ölçmektir. Çocuğun dil gelişimi ve kelime bilgisinin detayları, resimler sayesinde ölçülür. Peabody resim-kelime eşleme testinde çocuğun resimlerle ilgili kelimeleri saptamaları istenir. Çocuğa resimler arasında bulunan bir karttaki nesne sözlü olarak söylenir ve çocuktan söylenen cismin bulunması istenir. Çocuk, her doğru yanıt için 1 puan kazanır. Eğer çocuk son sekiz sorudan altısına yanlış cevap verirse test bitirilir.  Çocuğun verdiği cevaplar sonucunda ortaya bir puan çıkar. Bu puana ham puan adı verilir. Çocuğa herhangi bir süre kısıtlaması konulmasa da test genellikle 10-15 dakika içerisinde bitirilebilir.

Peabody resim-kelime eşleme testi, tek bir çocuk odaklı test olduğu için tek bir oturumda yalnızca bir çocuğa uygulanır. Test; uzman bir dil ve konuşma terapisti, psikolog, sosyal hizmet uzmanı, psikolojik danışman, çocuk gelişimcileri, öğretmenler ve doktorlar tarafından yapıldığı takdirde çocuk hakkında doğru bir değerlendirme yapılmasını sağlar.

Peabody Resim-Kelime Eşleme Testi Nasıl Uygulanır?

Değerlendirmeye alınacak çocuğa kartın üzerindeki dört resimden biri söylenir. Çocuktan söylenen kelimenin görselini bulması istenir. Çocuk kelime ile eşleşen resmi gösterdiği takdirde puan kazanır. Bu sayede çocuğun dil yaşı belirlenir. Çocuğun test sonucunun düşük gelmesi halinde dilsel gelişimde bir sorun olduğu anlaşılır ve çocuğun gelişimiyle ilgili önlem alınması sağlanır. Böylece çocuğun dil gelişimi desteklenir.

Peabody resim-kelime eşleme testinde genellikle bir sayfada dört farklı resim yer alır. Bu resimlerin her biri numaralandırılmıştır. Psikolog, resimlerden birini tanımlayan bir kelime söyler ve çocuktan kelimenin tanımladığı resmin numarasını göstermesini veya bu resmi sözlü olarak söylemesini ister. Madde yanıtları, test edilen kişinin yaşına bağlı olarak çoktan seçmeli seçimle de yapılabilir. Toplam puan yüzdelik bir sıralamaya, zihinsel yaşa veya standart sapma IQ puanına dönüştürülür. Bu test, uzman bir kişi tarafından uygulandığı takdirde oldukça önemli rollere sahip olabilir. Çocuğun dilsel gelişimi ölçüldüğü için çocuğun herhangi bir geriliği olup olmadığı anlaşılır. Bu sayede dilsel gelişimde geri kalmış çocuklar için bu uzmanlar tarafından uygun yönlendirme yapılır ve çocuğun gelişimi desteklenir.

Peabody Resim-Kelime Eşleme Testi Kimlere Uygulanır?

Bir gelişim testi olan Peabody resim-kelime eşleme testi genellikle 2,5-18 yaş arasındaki bireylere uygulanır. Birey odaklı bir test olduğu için, bir oturumda yalnızca bir kişiye uygulanır. Kişiye kartlar gösterilir ve bu kartlardaki bir sözcük söylenir. Kişiden resim-kelime eşleştirmesi yapması istenir ve kazanılan puan sonucuna göre değerlendirme yapılır.

Peabody resim-kelime eşleme testi ,çocukların ve ergenlerin dil kullanım becerilerini ve dilsel gelişimlerini ölçer. Objektif bir değerlendirme yapan psikolojik bir testtir. Asıl formu İngilizce olan test, 1972 yılında Türkçe’ye uyarlanmıştır ve bu tarihten beridir birçok kişi üzerinde uygulanmış ve olumlu sonuçlar elde edilmiştir. Peabody resim-kelime eşleme testi, çocukların dil gelişimini ölçmek için en sık kullanılan gelişim testleri arasında yer almaktadır. Test, tek bir kişi ile sözlü olarak yapılır. Testin tamamlanması yirmi ila otuz dakika sürer. Çocuğun okuma-yazma bilmesi gerekmez. Önemli olan şey, çocuğun gördüğü sözel olarak belirtmesidir.  Puanlama hızlı bir şekilde yapıldığı için testin sonucuna da hızlı bir şekilde ulaşılır.

Testin Uygulanabilirliği

Test, görsel bir test olması nedeni ile bazı kısıtlara sahiptir: günümüzdeki haliyle kör ve sağır kişiler için uygulanabilir bir test değildir. Ancak test uygulama prosedüründe herhangi bir değişiklik yapılmadan zihinsel engelli kişiler için faydalı olabilir.

 

Stanfort-Binet Testi

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi

Özgül Öğrenme Güçlüğü Test Bataryası

WISC-4 Testi

MOXO Dikkat Testi

AGTE Gelişim Testi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top