Özgül Öğrenme Güçlüğü Test Bataryası

Özgül öğrenme güçlüğü, öğrencinin dinleme, düşünme, konuşma, yazma, heceleme veya matematiksel hesaplamalar yapma becerisini engelleyen bir bozukluktur. Özgül öğrenme güçlüğü olan öğrenciler okuma, yazma veya matematik gibi becerilerde ciddi sorunlar yaşarlar.

Özgül Öğrenme Güçlüğü Türleri

“Özgül öğrenme güçlüğü”, birçok farklı türde öğrenme sorununu tanımlar. Özgül öğrenme güçlüğü test bataryası, çocuğunuzun belirli bir konuda öğrenme güçlüğü olduğunu gösterebilir. Şu şekilde örneklemek mümkündür:

 • Disleksi: Okumada özgül öğrenme güçlüğü
 • Disgrafi: Yazmada özgül öğrenme güçlüğü
 • Diskalkuli: Matematik alanında görülen özgül öğrenme güçlüğü

Özgül Öğrenme Güçlüğünün Belirtileri

Özgül öğrenme güçlüğü ile karşı karşıya kalan bir çocuk, aşağıda sıralanmış zorlukları çekebilir:

 • Okuma, yazma, aritmetik veya matematiksel akıl yürütmede kalıcı zorluklar,
 • Yanlış veya yavaş okuma veya yazma,
 • Açıklıktan yoksun ifade,
 • Sayısal gerçekleri hatırlamada çekilen güçlükler,
 • Matematik akıl yürütmede çekilen güçlükler.

Özgül Öğrenme Güçlüğü İçin Yapılması Gerekenler

Özgül öğrenme güçlüğü zor bir durum olsa da çözülebilecek bir sorundur. Burada en büyük iş ebeveynlere düşer. Ebeveynler özgül öğrenme zorluğu çeken bir çocuk için şunları yapabilir:

 • Not almak

Eğer bir çocuk; dinleme, konuşma, okuma, yazma, heceleme veya matematikte zorlanıyorsa, ebeveyn rastladığı belirtileri hemen bir köşeye not etmelidir.

 • Çocuğun öğretmeni ile görüşmek

Çocuğun öğretmeni ile görüşün ve endişelerinizi dile getirin. Öğretmenin, sınıfta herhangi bir sorun fark edip etmediğini sorun.

 • Değerlendirme talep edin.

Bir çocukta özgül öğrenme güçlüğü olup olmadığını öğrenmek için çocuğun okuma, dil, yazma ve matematik testleri dahil olmak üzere şimdiye kadar yapılan tüm değerlendirmelere ulaşın.

Özgül Öğrenme Bataryası

Özgül öğrenme bataryası, bir çocuğun lateralleşmesinin tamamlanıp tamamlanmadığı gösterir. Bunun yanı sıra çocuğun okumadaki performansı, öncelik-sonralık ilişkisini sorgulama, matematik becerileri ve görsel bellek taraması gibi becerilerine odaklanarak çocuğun nelerde iyi nelerde kötü olduğunu ortaya koyar.

Özgül Öğrenme Güçlüğü Test Bataryası Tarama Testleri

Daha çok 1. ve 5. sınıfa giden çocuklara uygulanan özgül öğrenme bataryasının en önemli işlevi, çocukta özgül öğrenme güçlüğü( disleksi) olup olmadığına ortaya koymaktır. Diğer değerlendirme araçları olarak görüşmeler ve ölçekler de gösterilebilir. Özgül öğrenme bataryası ortalama 1 saat sürmekte olup on alt testten oluşmaktadır.

Bir çocuğa özgül öğrenme tanısı konulmadan önce uygulanması gereken bazı testler vardır. Çocukta öğrenme süreçlerinde sorunlar meydana geldiği gözlemlendiği takdirde çocuğa özgül öğrenme güçlüğü bataryası uygulanır. Bu batarya birçok unsuru kapsamaktadır: çocuğun yaş ve eğitim düzeyine uygun olan okuma, okuduğunu anlama, yazma, matematik, saat bilgisi, sıralama becerileri vb. Özgül öğrenme bataryasının süresi ve içeriği çocuktan çocuğa değişir. Özgül öğrenme güçlüğü test bataryası uzman bir doktor tarafından yapıldığı takdirde oldukça faydalı olacaktır. Ebeveyn, çocuğa dair doğru bir bilgi edinecek ve çocukta meydana gelen güçlükler için uzman doktor birçok öneri sunacaktır. Bu süreçte ailenin çocuğa olan desteği oldukça önemlidir. Hatta bu süreçte, anne-baba-doktor-çocuk zincirinin iyi bir şekilde işlemesiyle çok daha başarılı bir sonuç elde edilebilir.

 

WISC-4 Testi

MOXO Dikkat Testi

AGTE Gelişim Testi

Denver Gelişim Testi

Peabody Resim-Kelime Eşleme Testi

Stanfort-Binet Testi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top