AGTE Gelişim Testi

AGTE gelişim testi, 0-6 yaş arasındaki bebek ve çocuklar için uygulanan ve bu çocukların gelişimsel açıdan değerlendirilebilmesini sağlayan bir testtir. Oldukça kapsamlı bir ölçme aracı olan AGTE gelişim testi, psikologların çocuğun gelişim düzeyi hakkında objektif bir bilgi sahibi olmasını sağlar. AGTE testi, ebeveynlerin ve çocuğun bir arada bulunduğu bir ortamda yapılır ve psikolog bir yandan ebeveynlere soru yönetilirken bir yandan da çocuğu gözlemler. Psikolog çocuğun gözlemini 5 başlık altında yapar:

  • Dilsel ve bilişsel gelişim,
  • İnce motor gelişimi,
  • Kaba motor gelişimi,
  • Sosyal gelişim,
  • Özbakım becerileri.

Psikolog bu 5 alt dal altındaki yorumlarını toplar ve genel bir değerlendirme yapar. Bu genel değerlendirme çocuğun gelişim düzeyini ortaya koyar. Yapılan değerlendirmeler sonucu, psikolog çocuğu, gelişim düzeyi ve akranları ile karşılayarak çocuğun gelişiminin normal mi yoksa geri mi olduğunu saptar. Çocuğu gelişip gelişmediği, hangi becerilerinin geliştiği, çocuğun hangi noktalarda geride kaldığı saptanır.

AGTE Gelişim Testi Hangi Yaş Gruplarında Tercih Edilir ve Uygulanır?

AGTE gelişim testi genellikle 0 ila 6 yaş arasındaki bebekler ya da çocuklara uygulansa da kritik dönemlerde de uygulanabilmektedir.( 0 ay – 6 ay 12 ay – 18 ay 2 yaş – 3 yaş 5 yaş – 6)

 

AGTE Testi Nasıl Yapılır?

Ankara Gelişim Tarama Envanteri olarak da adlandırılan AGTE gelişim testi, ebeveyn ve değerlendirilmeye alınacak çocuğun aynı ortamda bulunması ile yapılır. Psikolog, ebeveynlere sorular sorar ve bu süre zarfında çocuğu gözlemler. Bu sayede gerekli değerlendirme yapılır. Gerektiği takdirde ebeveynlerin dışında çocuğun bakımını üstlenen bakıcı, dadı, anneanne, babaanne ve öğretmenler de sürece dahil edilir.

 

AGTE Testi Hangi Alanları Kapsamaktadır?

AGTE testi sayesinde ile 0- 6 yaş aralığındaki çocukların gelişimi 4 sütun altında incelenir: Kaba motor gelişimi (emekleme, oturma, yürüme gibi eylemler), ince motor gelişimi (kalem ile bir şeyler yazıp çizme, resim çizme vb.), dil bilişsel gelişim (seslerin doğru şekilde çıkarılması gibi), sosyal gelişimi ve öz bakım becerilerinin gelişimi (tuvalet ihtiyacını kendi başına giderebilme, kendi başına yemek yiyebilme gibi). Psikolog bu 4 ayrı ayrıntılı bir şekilde inceler ve değerlendirir. Böylelikle çocuklarına AGTE testi yaptıran ebeveynler çocuğunun gelişimi hakkında ayrıntılı bilgi alabilir ve çocukta meydana gelmiş herhangi bir geriliğe karşı psikolog tarafından yönlendirme yapılabilir.

 

AGTE Gelişim Testi Nerede ve Kimler Tarafından Uygulanır?

AGTE testi uzmanlar tarafından birçok yerde yapılabilir: psikolojik değerlendirme merkezleri, psikoloji merkezleri, klinikler, muayenehaneler, özel hastaneler ve bazı devlet hastaneleri. Bunun yanı sıra AGTE testi doktor tavsiyesi ile yapılabileceği gibi ebeveynin talebi ile de yapılabilir. Bu sayede ebeveyn çocuğunun gelişimi hakkında detaylı bilgi edinerek gerilik olan alanlarda Uzman Dr. Psikiyatrist Bilge Merve Kalaycı’dan destek alabilir.

 

Son Olarak

AGTE testi oldukça yararlı bir test olmakla birlikte dikkat edilmesi gereken bir nokta vardır: test, çocuğun beyin yaşını ya da gelişim yaşını hesaplamaz. Yapılan test sadece tarama amacı ile yapılmaktadır. Herhangi bir değerlendirme aracı olarak görülemez. Çocuğun gelişimsel durumunu tarayarak herhangi riskli bir durum olup olmadığını kontrol eder. Dikkat edilmesi gereken bir nokta olduğu takdirde ise ebeveyn, Uzman Dr. Psikiyatrist Bilge Merve Kalaycı‘dan destek alabilir ve çocuğun gelişim sürecini destekleyebilir. Toplamda 154 maddeden oluşan testin soruları “evet, hayır, bilmiyorum” şeklinde cevaplanır. Çıkan sonuca göre çocuk hakkında genel bir değerlendirme yapılır. Bu gelişim testi, çocuğunuz gelişimsel yaşını belirleme niteliğinde değildir. Sadece çocuğun gelişimini yaşıtları ile karşılaştırır.

Denver Gelişim Testi

Peabody Resim-Kelime Eşleme Testi

Stanfort-Binet Testi

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi

Özgül Öğrenme Güçlüğü Test Bataryası

WISC-4 Testi

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top