Stanfort-Binet Testi

Stanford Binet Testi Nedir?

Stanford Binet testi, zekayı beş bilişsel yetenek faktörü aracılığıyla ölçer. Bu beş faktör, akıcı akıl yürütme, bilgiyi işleme, niceliksel akıl yürütme, görsel-uzaysal algılama ve çalışma belleğini kapsar. Bu test sayesinde hem sözlü hem de sözlü olmayan tepkiler ölçülür. Beş faktörün her birine bir ağırlık verilir ve elde edilen puan genellikle zeka bölümü veya IQ olarak bilinen bir orana indirgenir.

Stanford Binet Testi Neyi Ölçer?

Stanford Binet Zeka Testi, bir zeka testi olup üstün yetenekli ve zihinsel engel taşıyan çocukların saptanması için Alfred Binet ve Theodore Simon tarafından hazırlanmıştır. Stanford Binet zeka testinde, 15 alt test bulunur ve bu sorular 4 ana başlık altında gruplanmıştır. Bu 4 grup şu şekilde sıralanabilir: sözel muhakeme, soyut-görsel muhakeme, sayısal muhakeme ve kısa süreli bellek.

Stanford Binet Testi Nasıl Uygulanır?

Stanford Binet testi tek bir çocuğun zekasını ölçmeyi hedeflediği için bir oturumda yalnızca bir kişiye uygulanır. Alanında uzman bir psikolog tarafından çocuğa yönergeye uygun olarak sorular yöneltilir. Çocuktan bu soruları yanıtlaması beklenir.

Stanford Binet Testi Kimlere Uygulanır?

Stanford Binet zeka testinin asıl amacı, bireylerin zihinsel performanslarını belirlemek ve objektif bir değerlendirme sunmaktır. Uygulama sonucunda bireye ait zeka yaşı elde edilmektedir. Test sırasında sürenin bir önemi yoktur çünkü test, bir zeka testidir. 2 yaşından büyük her yaş grubu için uygun bir testtir.

Stanford Binet Zeka Testi Puanlaması Nasıl Yapılır?

Stanford Binet zeka testinin ortalama puanı 100’dür. 100’ün üzerinde veya altında kalan değerler, kişilerin zihinsel performanslarının farklı olduğunu ortaya koyar. Yapılan değerlendirmeler sonucu zeka puanı 140 çıkan kişiler, oldukça ileri zekalı kişilerdir ve bu durum her bin kişiden yalnızca ikisinde görülür. Gelin şimdi çıkan sonuçlara göre yapılan nitelendirmelere bir göz atalım:

 • 140 puan ve üstü: Dahi veya Dahiye Yakın
 • 130 – 139 puan: Çok Üstün
 • 120 – 129 puan: Üstün
 • 110 – 119 puan: Parlak Zeka
 • 90 – 109 puan: Normal Zeka
 • 80 – 89 puan: Donuk, Düşük Normal Zeka
 • 70 – 79 puan: Sınır Zeka
 • 69 puan ve aşağısı: Zekâ Geriliği

Stanford Binet Testi Bileşenleri Nelerdir?

Stanford Binet zeka testi sonrasında yapılan değerlendirmeler sonucu, çocuğun genel zeka değeri ortaya çıkmış olur. Belirtilen zeka değerini ortaya çıkaran birçok bileşen vardır. Bu bileşenler, aslında testin içerisinde yer alan alt testlerdir.

 • Sözel akıl yürütme,
 • Sözcük dağarcığı,
 • Kavrama,
 • Sözel ilişkiler,
 • Soyut/görsel akıl yürütme,
 • Örüntü analizi,
 • Kopyalama,
 • Matrisler,
 • Kağıt kesme ve katlama,
 • Niceliksel akıl yürütme,
 • Nicelikler,
 • Sayı dizileri,
 • Kısa süreli bellek,
 • Cümle belleği,
 • Sayı belleği,
 • Nesne belleği.

Stanford Binet zeka testi her yaş grubu için farklı aktiviteler içerebilir. Örneğin, 2 – 3 yaşlarındaki çocuklar için şekiller, küplerle kule, köprü yapma gibi etkinlikler yaptırılabilir. 4 yaşındaki çocuklar için eşya ve resim tanıma etkinlikleri yapılırken 7 yaşındaki çocuklar için benzerlik ve farklılık bulma aktivitesi yaptırılabilir. Değerlendirme yapılırken çocuğun takvim yaşı ve test performansı karşılaştırılarak değerlendirilir.

Stanford Binet Testi Ne Kadar Güvenilirdir?

Stanford Binet zeka testi, çağımızın en güvenilir testlerinden biridir. Çünkü Stanford Binet testi, ilk haliyle kalmamış, birçok revizyondan geçirilmiştir. Yıllar geçtikçe daha doğru sonuçlar veren değerlendirme kriterleri ve aktiviteleri oluşturulmuştur. Test sonuçlarına bakılarak bu sonuçlara göre bir sonuç elde edilir. Yüksek puanlara sahip bireyler genellikle üstün yetenekli olup test puanları düşük olan kişiler için ise bilişsel yetersizlik tanısı konur.

 

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi

Özgül Öğrenme Güçlüğü Test Bataryası

WISC-4 Testi

MOXO Dikkat Testi

AGTE Gelişim Testi

Denver Gelişim Testi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top