Bireysel Destekleyici Psikoterapi

Bireysel destekleyici psikoterapi, bir terapistin, herhangi bir yöntem seçerek danışanların duygusal sıkıntıları ve yaşamdaki sorunları ile baş etmelerine yardımcı olma girişimidir. Danışanı dikkatli ve anlayışlı bir şekilde dinleme ve rahatlatma, danışana tavsiyede bulunma, danışanı cesaretlendirme, danışana güven verme psikoterapinin en temel unsurlarıdır.

Terapist, danışanlara kendilerini ifade etme ve kendileri olma şansını verir. Buna ek olarak, terapist danışanları rahatsızlıkları konusunda bilgilendirir. Tedavi süresince, okullar ve sosyal kurumlar da dahil olmak üzere çeşitli kurumlarla ve danışanın ailesiyle işbirliği yapmak oldukça önemlidir. Terapist çoğu zaman, danışanın davranışını başkalarına açıklamalıdır. Aynı zamanda, danışanına da diğer insanların davranışlarını aktarmak zorunda kalabilir. Terapist genellikle danışanı arkadaş edinmeye, okula ya da işe giderek sosyal ortamlara dahil olmaya teşvik eder. Bunun yanı sıra, danışan spor veya aktivitelere katılmaya teşvik edebilir. Terapist, hastaya kişisel hayatının nasıl yönetilmesi gerektiğine ilişkin bir ideolojiyi örtük olarak aktarır. Bireysel Destekçi Psikoterapi, hastaların duygusal hastalıklarına eşlik eden ve danışanın hayatını etkileyen tüm sorunlarla başa çıkmalarına yardımcı olmak için çeşitli yöntemler sunulan bir girişimdir. Destekleyici psikoterapi, hastayı önemseyen ve onunla ilgilenmeye istekli uzman terapistler tarafından başarılı bir şekilde yürütülür. Terapist, danışanın durumuna göre süreci farklı bir şekilde yönetebilir. Destekleyici terapi uygulanırken danışan, sürece aktif olarak katılır. Terapist ise danışanın durumunu analiz ettikten sonra tavsiyelerde bulunacaktır. Terapistin asıl amacı danışana güven vermekse, terapist de kendi hayatından örnekler verebilir. Odak noktayı belirgin bir hale getirmeye çalışabilir.

Destekleyici psikoterapi terapisti, danışanın hayatındaki günlük olaylarla çok daha yakından ilgilenir. Bunun için danışanın ailesinden, arkadaşlarından ve diğer herkesten öğrenebildiği her şeyle de ilgilenir. Tedavi, seyrek ve düzensiz aralıklarla yapıldığı için uzun sürebilir. Bir kişinin, destekleyici psikoterapiden yararlanması için herhangi bir özel rahatsızlığının olması gerekmez. Ancak depresyon, şizofreni, cinsel sorunlar için de destekleyici psikoterapiden yararlanılır.

Bireysel Destekleyici Psikoterapinin Uygulama Alanları

Bireysel destekleyici psikoterapi, danışanlar için birçok avantaj sağlar. Bunun yanı sıra birçok rahatsızlığın tedavisinde kullanılabilir:

 • Obsesif kompulsif bozukluk,
 • Sosyal fobi de dahil olmak üzere tüm fobiler,
 • Panik bozukluğu,
 • Travma sonrası stres bozukluğu, Anksiyete bozuklukları,
 • Depresyon,
 • Alkol, madde ve sigara bağımlılığı,
 • Yeme bozuklukları,
 • Kişilik bozuklukları,
 • Cinsel işlev bozukluğu gibi tüm psikiyatrik rahatsızlıklar,
 • Eş, çift, aile ve ilişki sorunları,
 • Çocuk ve ergen sorunları,
 • İş ve akademik hayatta karşılaşılan sorunlar,
 • Öfke yönetimi,
 • Özgüven sorunları.

Bireysel Destekleyici Psikoterapinin Amaçları

Bireysel destekleyici psikoterapinin öncelikli hedefi, danışanın yaşam kalitesini yükseltmektir. Psikoterapiye daha detaylı baktığımızda ise amaçlarından birisinin de danışanın stresli ruh haliyle başetme becerisini güçlendirmek olduğu söylenebilir. Psikoterapinin diğer amaçları şu sekilde sıralanabilir:

 • Danışanın içinde bulunduğu durumu daha iyi bir şekilde tanımlamak,
 • Danışanların karşılaştıkları güçlüklere karşı dayanaklılıklarını arttırmak,
 • Danışanların duygu ve düşüncelerini rahatça paylaşabilmelerini sağlamak,
 • Danışanların uyum yeteneklerini arttırmak,
 • Düşük benlik algısını arttırmak,
 • Stresli ve zorlayıcı durumlarda danışanın bu durumla baş etme becerilerini arttırmak
 • Herhangi bir ruhsal bozukluğun yinelenmesi riskini en aza indirmek,
 • Danışanın öz saygısını onarmak.

Sonuç

Genel olarak baktığımızda bireysel destekleyici psikoterapistin, danışan adına karar vermediğine aksine danışana kendi kararlarını vermesi için yol gösterdiğini söyleyebiliriz. Bireysel psikoterapinin faydaları, 6-12 aylık bir tedavi süreci gerektirebilir. Bu süre kişiden kişiye değişiklik gösterebilir. Bunun yanı sıra bireysel destekleyici psikoterapi, farklı seans sayısında ve farklı sıklıkta uygulanabilir. Yapılan araştırmalara göre birçok danışanın daha ilk terapi seansından itibaren olumlu gelişim gösterdiği ortaya konmuştur.

 

Oyun Terapisi

Bilişsel Davranışçı Terapi

Kabul ve Adanmışlık Terapisi (ACT)

Bilinçli Farkındalık ile Stres Azaltma (MBSR)

Şema Terapisi

Psikanalitik Yönelimli Psikoterapi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top