Denver Gelişim Testi

Altı yaşına kadar gelişimsel sorunları olan küçük çocukları belirlemek için 1967’de tanıtılan Denver Gelişimsel Tarama Testi, 1992 yılında iyileştirmeler yapılarak son halini almıştır. Denver Gelişim Testi, çocukların gelişim süreçlerini ortaya koyar ve yeteneklerinin yanı sıra becerileri hakkında bilgi sağlayan testlerdir. Testten elde edilen sonuç ile çocuğu gelişimsel yaş aralığı karşılaştırılır ve çocuğun gelişimsel bir sorunu olup olmadığı ölçülür.

Denver Gelişim testi; çocukta meydana gelebilecek gelişimsel sorunları taramada, kuşkulu durumları ortaya koymada ve gelişimsel açıdan risk altındaki çocukları izlemede oldukça etkili olan bir testtir. Ancak şunu da unutmamak gerekir ki Denver Gelişim Testi bir zeka testi değil, çocuğun gelişiminin ölçüldüğü bir testtir. Bunun yanı sıra çocuğun mevcut durumunun değerlendirilmesi yapılır, gelecekte meydana gelebilecek sorunlar hakkında bilgi sağlamaz. Çocuğa öğrenme güçlüğü, konuşma bozukluğu gibi tanılar koymak üzere yapılandırılmamış olup tanısal değerlendirme olarak görülmemelidir.

Denver Gelişim Testi temelde çocuk gelişiminin dört alanını ele alır ve bu dört alana odaklanır. Bu test, uzmanlar ve eğitimli kişiler tarafından uygulandığı takdirde başarılı sonuç alabileceğiniz bir testtir. Çocuğu, teste tabii tutan kişi çocuğu doğrudan test eder. Bu bakımdan diğer gelişimsel tarama testlerinden farklıdır.

Denver Gelişim Testi’nin Kapsamı Nedir?

Denver Gelişim Testi, 0-6 yaş arasındaki çocuklara uygulanmak üzere oluşturulmuştur. Test genel olarak, bir çocuğun yaşına uygun becerilerini değerlendirir ve belirti vermemiş olan gelişimsel sorunlarını ortaya çıkarır. Denver Gelişim Testi sonucu çocuğun becerileri, gelişim çağı ve yaşıtları ile karşılaştırılır. 134 maddeden oluşan test, 4 temel odak noktasına sahiptir:

  • Kişisel-Sosyal Gelişim: İnsanlarla iletişim kurma, bireysel gereksinimlerini karşılayabilme yetisi.
  • İnce Motor Gelişimi: El-göz koordinasyonu, cisimleri kullanabilme, sorun çözme yetisi.
  • Dilsel Gelişim: İşitme, anlama, dili kullanma yetisi.
  • Kaba Motor Gelişimi: Oturma, yürüme, zıplama ve genel olarak koordinasyon yeteneği.

Bunun yanı sıra testin sonunda 5 adet “Test Davranışı” kısmı bulunur. Bu kısım, çocuğun test süresindeki davranışlarını ve yeteneklerini inceler ve bunları nasıl kullandığını tanımlar.

Denver Gelişim Testi uzun bir zamandır çocuklara uygulanan bir test olsa da ebeveynlerin kafasını karıştıran sorular bulunmaktadır. Gelin beraber bu sorulara bir göz atalım!

  • Denver Testi Kimlere Uygulanır?

Denver Gelişim Testi, bireysel bir testtir. Çünkü tek bir çocuğa odaklanır. 0-6 yaş aralığındaki çocuklara uygulanır. Oldukça basit uygulanmakla beraber, küçük çocuklarda bulunan gelişim bozukluklarını saptar. Bu bakımdan oldukça değerli bir testtir.

  • Denver Gelişim Testi Nasıl Uygulanır?

Denver Gelişim Testi, her bir çocuk için tek tek uygulanır. Yani grup olarak değerlendirme yapılabilecek bir test değildir. Bu testte kıyaslama yapılır. Çocuğun gelişim çağı ile çocuğun beceri ve yetenekleri karşılaştırılır. Uyuşmayan noktalarda çalışma yapılması gerekecektir. Zaman zaman çocuğa sorular sorulur ve oyunlar uygulanarak ek muayeneler yapılmış olur.

  • Denver Gelişim Testi Halen Kullanılıyor Mu?

Bir çocuğun gelişiminin yolunda olup olmadığını taramak için kullanılan en yaygın kullanılan araç, Denver Gelişimsel Tarama Testi’dir. Bugün halen birçok ülkede kullanılmaktadır.

  • Denver Gelişimsel Tarama Testi Nasıl Değerlendiriliyor?

Testte bulunan her madde başarılı, başarısız veya reddedildi olarak puanlanır. Çocukların %75-90’ı tarafından tamamlanabilen ancak başarısız olan maddelere “uyarı” denir. Çocukların %90’ı tarafından tamamlanabilen ancak başarısız olan öğeler ise “gecikmeler” olarak belirtilir.

  • Gelişimsel Taramalar Nelerdir?

Gelişimsel tarama, bilişsel, motor, iletişim veya sosyal-duygusal gecikmeler için risk altındaki çocukların erken teşhis edilmesidir. Bu gecikmeler; büyüme, öğrenme ve gelişmeyi engelleyebilecek gecikmelerdir ve daha fazla çalışma, teşhis ve değerlendirme gerektirebilir.

 

Peabody Resim-Kelime Eşleme Testi

Stanfort-Binet Testi

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi

Özgül Öğrenme Güçlüğü Test Bataryası

WISC-4 Testi

MOXO Dikkat Testi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top